5 november 2016

Hallo allemaal.

Komt allen naar deze bijeenkomst! Neem je buren mee om de gemeente overduidelijk te maken dat velen tegen het plan zijn voor een garage onder de Singelgracht én het opheffen van 400 parkeerplekken in de omliggende straten van de Noord Jordaan.

Wat komt daar voor in de plaats? Meer vermaak & vertier; terrassen, horeca? En dus meer bezoekers & toeristen? En dus meer overlast?

Dit is geen angst aanjagerij! Het centrum is door massa-toerisme bomvol en de gemeente is hard bezig de drukte en daarmee de overlast over de stad te spreiden. Zo zei wethouder v.d. Burg deze week: "We moeten meer mooie toeristische trekpleisters in de randen van de stad creeëren”.  Ook mogen winkels binnenkort open van 6 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Zet u maar schrap voor de verpretparkerisering van de Noord Jordaan!

Destijds categoriseerde de stadsarchitect de bouw van de Singelgracht garage als een risicovol project wat betreft verkeer & beheers management. Jullie hebben wellicht de berichten gelezen wat een chaos er momenteel heerst wegens weg-werkzaamheden rond het Leidseplein en de Munt. Iets dergelijk lijkt ook te verwachten in & rond de Noord Jordaan.

Nog 1 dingetje. Er komt een werkgroep vanuit bewoners over de her-inrichting. Vraag wie zich daar voor hebben opgegeven en vooral wat hun standpunt is! Waarom? Die vrijwilligers gaan met de gemeente samenwerken en dus vertegenwoordigen jullie allemaal! Het is daarom alleszins redelijk dat er sprake is van een balans tussen voor- en tegenstanders in die werkgroep. Indien alleen voorstanders in die werkgroep zitting hebben zal de gemeente tzt ongetwijfeld zeggen dat mede dankzij alle bewoners er een mooi plan op tafel ligt.

De stad en dus ook de Noord Jordaan is van ONS en niet van de gemeente!

Kom dus op maandag 7 november a.s. om 19:30 uur naar de bijeenkomst in het gebouw De Palm; Palmstraat 34 en laat je stem horen.

Groet van Arie

Stichting SingelgrachtWacht
www.singelgrachtwacht.nl

P.S. Kreeg zojuist de agenda voor die avond. Over de Singelgrachtgarage gaan we niet praten!! Wat een chutzpah! Dat maken bewoners wel uit.

19.15     Inloop
19.30     Start avond – Uitleg doel van de avond
19.40     Proces van de herinrichting  en toelichting op de enquête
19.45     Uitkomst van de enquête en straatinterviews
20.00     Werkgroepjes
Aanwezigen gaan in groepjes uitelkaar om na te denken over de voorgelegde vragen
21.20     - PAUZE-
21.30     Korte presentatie per groep (van uitkomst werkgroepjes)
21.45     Conclusie van de avond
21.50     Afsluiting en borrel
We zullen het tijdens deze avond dus niet hebben over de Singelgrachtgarage en het proces dat daaraan vooraf is gegaan.

 

                                                                                    

 

Op de hoogte blijven?: nieuwsbrief@singelgrachtwacht.nl    Vragen of opmerkingen?: info@singelgrachtwacht.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikels

Onvoorziene en niet-gebudgetteerde kosten

15-09-2014 00:00
Onvoorziene/niet-gebutgetteerde kosten inzake Singelgrachtgarage-Marnix. • Toegemoetkoming langdurige bouwactiviteiten. Tijdens het overleg over het concept Schadeprotocol deelde de Projectgroep ons mee dat er geen ruimte in het €60 miljoen krediet is voor een vergoeding voor overlast; de z.g....