23 februari 2016

Hallo allemaal,

Na veel aandringen is er eindelijk enige duidelijkheid over het al 23 maanden uitblijven van de Nota van Beantwoording op het Ontwerp Bestemmingsplan Singelgrachtgarage!

De assistente van wethouder Litjens stuurde onderstaande email. Er komt een nieuw bestemmingsplan waarop we weer een zienswijze kunnen indienen.

De gemeente geeft ’t niet op, maar wij ook niet!

Tzt dus nieuw bestemmingsplan uitpluizen; in de tussentijd lobbyen bij raadsleden; publiciteit hernieuwen; jullie informeren via one nieuwsbrief en Twitter (@ariedutch); etc.
Dank aan allen die onlangs een donatie hebben gedaan om ons werk voor te zetten. En een herhaald verzoek aan diegenen die daar nog niet aan toe zijn gekomen: „er zit vast nog wel een tientje of zo in je portemonnee”. (rek.nr. NL88ABNA0501180710 tnv stichting SingelgrachtWacht). Alvast dank!

Hebben jullie tips, suggesties, ideeën, vragen? We horen ’t graag!

Groet van Arie


Het bestemmingsplan Singelgrachtgarage heeft begin 2014 ter inzage gelegen. Hierop zijn 72 zienswijzen ontvangen die in een Nota van Antwoord zijn verwerkt. Echter, door het besluit tot het on hold zetten van de garage is het Bestemmingsplan (incl Nota van Antwoord) niet ter vaststelling aangeboden aan de Raad. De indieners zijn per brief geïnformeerd over het tijdelijk stilleggen van de procedure. Omdat de belangrijkste van de onderliggende onderzoeken intussen zijn verouderd (ouder dan twee jaar) wordt het bestemmingsplan geactualiseerd en opnieuw ter inzage gelegd. Hierin worden ook wijzigingen meegenomen die reeds gebleken zijn uit de eerste zienswijze ronde in 2014.

Er komt dus geen nota van beantwoording meer op de in 2014 ingediende zienswijzen.

Als het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter visie wordt gelegd, kan een ieder gedurende 6 weken zijn of haar zienswijze indienen. De personen die in 2014 een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend krijgen voorafgaand aan deze periode een brief met de mededeling dat het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter visie wordt gelegd.  Als zij het niet eens zijn met het de geactualiseerde versie van bestemmingsplan die in 2016 ter inzage wordt gelegd, moeten ze opnieuw een zienswijze indienen ook heeft men dat in 2014 al gedaan. Dat is juridisch noodzakelijk.


 

 

                                                                                    

 

Op de hoogte blijven?: nieuwsbrief@singelgrachtwacht.nl    Vragen of opmerkingen?: info@singelgrachtwacht.nl