16 juni 2017

Het parkeerbeleid van de gemeente blijft in beton gegoten.

 

De stad Oslo probeerde een algeheel parkeerverbod maar moest daarop terug komen en probeert het nu stap voor stap. Een algeheel parkeerverbod zal ook in Amsterdam niet lukken. Wethouder Litjens zei al eerder dat zelfs over 10 jaar de stad niet autoluw zal zijn. Geen wonder want hij doet ’t met babystapjes en pilots maar dat is niet de oplossing. Die tijd hebben we niet vanwege de voorspelde toename van verkeersinfarcten; zowel op de A10Ring als in de binnenstad. Wat Litjens nog steeds niet ziet is dat het blijven bouwen van parkeergarages in de binnenstad niet de oplossing is voor die verkeersinfarcten noch de noodzaak om op kortere termijn een betere balans te realiseren dan nu het geval is tussen alle mobiliteits vormen (fietsers, wandelaars, OV en auto).

Wat dan wel?

Ik pleit al jaren voor transferia bij/langs de A10 Ring en bij metrostations daarbuiten. En dan met OV verder.

ALS het mobiliteits beleid wat betreft parkeren in die richting wordt omgebogen kan je, afhankelijk van de snelheid waarmee die transferia aangelegd worden met een perfecte aansluiting van OV aan die transferia, bezoekers zonder parkeervergunning (op basis van kenteken) verplichten daar te parkeren.

Ook zinnig lijkt mij om te kijken hoeveel auto’s met parkeervergunning echt noodzakelijk zijn en hoeveel dat niet zijn maar op basis van het parkeerrecht van de eigenaar slechts zijn/haar privé gerief dient. Hopelijk kan de gemeentelijke dienst OR&V (Openbare Ruimte & Verkeer) cijfers produceren die een onderscheid duidelijk maken tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk verkeer. Daarbij is het bezit van een auto niet het criterium maar het gebruik daarvan. Maw, noodzakelijk verkeer is dat verkeer wat essentieel is voor het goed functioneren van de stad (medici, loodgieters, leraren etc). Als je dan de parkeervergunningen relateert aan dat soort beroepen, dan krijg je een goed idee hoeveel auto’s noodzakelijk zijn in de stad.

Dat het overgrote deel van parkeervergunningen niet-noodzakelijk verkeer betreft is al lang bekend. Ook documenten van de gemeente vermelden dat veruit de meeste auto’s 23 van de 24 uur stilstaan. De gemeente heeft al aardig wat plekken op het maaiveld opgeheven richting parkeergarages. Maar het is wel een enorme verkwisting om stilstaand blik van straat te halen. En ja, dan kom je dat verdomde argument van maatschappelijk rendement tegen in plaats van of ter aanvulling van het financieel rendement. Nog maar te zwijgen over dat absurde parkeer’recht' wat de gemeente nog steeds hanteert door vergunningen te blijven uitgeven.

Er zijn al eerder wat pilots gedaan om vergunninghouders te verleiden hun plek op het maaiveld op te geven en in P+R faciliteiten te parkeren. Die zijn flink mislukt oa vanwege onvoldoende incentives. Maar als de gemeente met gratis OV en gratis parkeren gaat wapperen, wie weet.

Effe een tussendoortje. Onlangs zei Litjens dat de wachtlijsten op parkeervergunningen vrijwel verdwenen zijn! Hoe dat te rijmen valt met het doorgaan van garages bouwen? Schiet mij maar lek!

De gemeenteraad gaat op 27-28 september beslissen over de Singelgrachtgarage. Eerst komt het nog in de raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid op 13 september. Zoals de politieke verhoudingen nu liggen ben ik nogal pessimistisch over de uitkomst hoewel er meer  en meer tekens zijn van voortschrijdend inzicht. De geplande bouw staat voor 2019 en in die tussentijd kan er veel gebeuren. Allereerst de gemeenteraads verkiezingen 21 maart volgend jaar. En autodelen is ook aardig in opkomst wat de noodzaak voor garages vermindert.

Medio volgend jaar gaat de N/Z lijn rijden en op dat moment gaan veel tram/bus routes drastisch veranderen. Hier dus geen pilots om eventuele kleinschalige problemen te verhelpen. Uiteraard hopen wij dat een en ander zonder problemen zal gaan. Maar mocht dat niet het geval zijn en veel Amsterdammers dan niet weten hoe, waar met welke tram, bus of metro ergens te komen, is een mega verkeersinfarct niet te voorkomen. Misschien dat dan de gemeente zich realiseert dat te veel auto’s niet passen in een compacte stad.

Gelukkig zie ik steeds meer indicaties via social media, krantenartikelen etc. dat er een kanteling moet komen in het mobiliteits beleid.

Dus ’t is belangrijk dat in de tussentijd veel buurtgenoten en sympathisanten van zich laten horen over het plan voor een garage onder de Singelgracht. Klim in de pen! Kom met akties en de Stopera is vlakbij.

Groet van Arie

 

                                                                                    

 

Op de hoogte blijven?: nieuwsbrief@singelgrachtwacht.nl    Vragen of opmerkingen?: info@singelgrachtwacht.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikels

Onvoorziene en niet-gebudgetteerde kosten

15-09-2014 00:00
Onvoorziene/niet-gebutgetteerde kosten inzake Singelgrachtgarage-Marnix. • Toegemoetkoming langdurige bouwactiviteiten. Tijdens het overleg over het concept Schadeprotocol deelde de Projectgroep ons mee dat er geen ruimte in het €60 miljoen krediet is voor een vergoeding voor overlast; de z.g....