De laatste stand van zaken.

20 september 2017

 

Hallo allemaal!

Gisteravond werd de Raadscommissie Openbare Ruimte gevraagd in te stemmen met het Bestemmingsplan Singelgrachtgarage. De VVD, D66 en PvdA weigerden dat en schoven het door naar de vergadering van de Raadscommissie ID op 27 september.

GroenLinks is wel accoord met een garage onder de Singelgracht. Maar GL wil ook 10.000 parkeerplekken in de stad opheffen richting A10 Ring transferia. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

Wat is de logica weer een nieuwe parkeergarage te bouwen terwijl vele gemeente garages al jaren slecht bezet zijn en blijven?

Op 27 september wordt de Raadscommissie ID  gevraagd in te stemmen met het vereiste krediet van €80 miljoen. Maar het Bestemmingsplan meldt een begroot exploitatieverlies van €189 miljoen. Ondanks vragen en mijn zienswijze, blijft een reactie uit over dit exploitatieverlies. Zijn de totale kosten dus €269 miljoen?

Hoe belangrijk vindt gemeente de mening van burgers? De Nota van Beantwoording op de mening over deze garage, door vele omwonenden ingediend, is er nog steeds niet! De gemeenteraad gaat binnenkort dus beslissen over deze garage zonder te weten wat omwonenden er van vinden noch wat de gemeente vindt van die meningen.

De wethouder Openbare Ruimte zei gisteren dat de opdracht aan de aannemer zal zijn dat de garage de z.g. smalle variant moet zijn. Dat wil zeggen dat er genoeg afstand moet zijn tussen de zijwanden van de garage en kademuren om zodoende de vele daar staande bomen te vrijwaren van schade.

Het is aan de aannemer hoe dat te realiseren. Dat kan betekenen dat het een garage wordt met drie in plaats van twee verdiepingen. Wat een 3-verdiepingen betonnen bak betekent voor het grondwater is niet eerder onderzocht. En vereist derhalve nieuw onderzoek. En dus ook uitstel van een besluit van de gemeenteraad of de bouw al dan niet kan door gaan.

 

Tot zo ver.

Groet van Arie

 

 

  

 

 

 

                                                                                    

 

Op de hoogte blijven?: nieuwsbrief@singelgrachtwacht.nl    Vragen of opmerkingen?: info@singelgrachtwacht.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikels

Onvoorziene en niet-gebudgetteerde kosten

15-09-2014 00:00
Onvoorziene/niet-gebutgetteerde kosten inzake Singelgrachtgarage-Marnix. • Toegemoetkoming langdurige bouwactiviteiten. Tijdens het overleg over het concept Schadeprotocol deelde de Projectgroep ons mee dat er geen ruimte in het €60 miljoen krediet is voor een vergoeding voor overlast; de z.g....