Wat kregen wij te horen op die "Voorlichtings"avond?

02-09-2013 13:41

 

En wat kreeg men te horen op de "Voorlichtings" avond?

 
De kantine van het Marnixbad was tot de nok gevuld met omwonenden om te horen wat de gemeente van plan is. De uitnodiging was verstuurd door de beide verantwoordelijke portefeuillehouders: D. de Jager en B. Oranje. Beide heren lieten het afweten.
 
Al snel werd duidelijk hoe groot de frustratie en tegenstand is onder omwonenden. Desgevraagd bleek dat alle aanwezigen fel tegen dit plan zijn. En met rede. Niet alleen omdat de jarenlange inspanningen de gemeente tot andere gedachten te brengen totaal zijn genegeerd. Maar wellicht nog meer omdat vrijwel alle kritische vragen niet beantwoord konden worden. Van voorlichting was vanavond totaal geen sprake.
 
Wel deelde de gemeente mee dat zij, bij ontstane schade aan panden als gevolg van de bouw, niet aanspreekbaar is. Bewoners moeten dit maar met de aannemer opnemen. Er is wel een bedrag gereserveerd zodat bewoners juridische en bouwkundige hulp kunnen inhuren. Maar wij blijven totaal afhankelijk van de aannemer en de verzekerings maatschappij voor afhandeling van een schade claim!