30 november 2018.

Hallo allemaal!

Zoals bekend heeft de Gemeenteraad eind vorig jaar het groene licht gegeven voor de bouw van de Singelgrachtgarage. Nadat, naar aanleiding van een rechtszaak, de Raad van State geen aanleiding zag dit bestemmingsplan  te wijzigen of uit te stellen, besloot onlangs het College B&W bij monde van wethouder @Sharon_Dijksma zo spoedig mogelijk met de bouw te willen beginnen.

Vele betrokken en bezorgde bewoners en organisaties zetten echter wel grote vraagtekens bij de logica van dit besluit:

• De impact op de gezondheid van scholieren en buurtbewoners wordt totaal genegeerd (zie deze brief van de heer Gofferjé voorzitter van de Stichting de Groene Rael: Brief hr Gofferjé aan Gemeenteraad.pdf (4675707) 

• Het ontbreken van voldoende draagvlak onder buurtbewoners wat werd genegeerd toen daarna heel stadsdeel West hierover mocht beslissen (ver-van-mijn-bed-show)

• Veel garages zijn chronisch slecht bezet met als gevolg jaarlijks miljoenen exploitatieverlies. Desondanks toch nog een garage erbij in de binnenstad?

• Het coalitie-akkoord vermeldt "geen nieuwe garages meer in de binnenstad". Het begrip -nieuw- is bij de gemeente kennelijk een rekbaar begrip. Ja, de raad gaf vorig jaar het groene licht. Maar er staat nog geen contract uit in de markt; laat staan een getekend contract en dus nog geen schop in de grond. Nee zegt het College; dit is geen nieuwe garage want het bouwbesluit werd door de vorige coalitie genomen en valt niet onder ons coalitie-akkoord. En daarmee is dat besluit kennelijk in beton gegoten. Serieus?

• Duidelijk dat niet elk standpunt in beton is gegoten...  Weet je nog Laurens?

                                                                                   

• Het Mobiliteitsfonds is ontoereikend om de vele projecten te kunnen uitvoeren. Het budget van het ministerie IenM ligt voor de komende 10 jaar  vast (vrijwel alles naar asfalt) en suggereert publiek-privaat financiëring te regelen (bv pensioenfondsen). Maar wel geeft de gemeente €80 miljoen uit om deze garage te bouwen èn met een gepland exploitatieverlies van €140 miljoen!

• 25% van de 800 plekken in deze garage is gereserveerd voor bezoekers! Waardoor er nog meer verkeer de binnenstad wordt ingetrokken. Hoe zo een autoluwe stad?

Is deze mix van een bewoners/bezoekers garage bewust gekozen om tzt dat bezoekerspercentage te verhogen om zo dat exorbitante exploitatieverlies enigszins te verminderen? Want wie weet gaan bewoners massaal autodelen of doen zelfs afstand van hun auto...

• Ten slotte. Velen hebben bovenstaande vragen & opmerkingen meerdere malen en nog heel recent aan het College en Gemeenteraad gesteld. Maar tot op heden geen enkele reactie. Dat belooft weinig goeds van een stadsbestuur wat Democratie en Burgerparticipatie zo hoog in het vaandel heeft staan.

Groet van Arie