Een onderonsje met Boudewijn & Dirk...

Lachen of huilen?

 

Onze nieuwsbrieven

27 januari 2014
 
Afgelopen week lekte uit dat al in 2010 de coalitiepartijen PvdA, VVD en GroenLinks een geheime deal maakten dat de garage er komt. Daar wist de hele Gemeenteraad niets van en dat resulteerde dan ook vorige week in een bizar circus in de gemeenteraads vergadering. Alle details staan hier.

Dit lijkt de nekslag voor ons. En toch zie ik een lichtpunt. En dat lichtpunt zit in de verkiezingen!

De huidige afspraak dat het Parkeerfonds alleen besteed mag worden aan verkeer-gerelateerde zaken en het verbeteren van de openbare ruimte (een zelf-opgelegde regel) geldt tot 19 maart. Zoals bekend heeft de lijsttrekker van de PvdA, wethouder Pieter Hilhorst, gepleit dat er belangrijkere zaken zijn waaraan het Parkeerfonds besteed moet worden. Zaken zoals woningbouw, zorg, werkeloosheid. Dat wil de PvdA fractie in de gemeenteraad èn in de stadsdelen ook.

Dat willen vele Amsterdammers ook die enorme bezuinigingen èn lastenverzwaring vanuit de gemeente zien aankomen. Voor al die mensen is de keuze bij de komende verkiezingen tussen een peperdure en onnodige parkeergarage of een socialer beleid en geen verdere aanslag op hun portemonnee een simpele. 

Dus, hoe wrang of moeilijk ook voor sommigen: om de garage tegen te houden is een stem op de PvdA een no-brainer. Als men op de VVD of GroenLinks stemt, dan komen de baggermolens.

De keus is aan Amsterdammers en niet aan elitaire politieke partijen die smerige en on-democratische politiek bedrijven!

In de tussentijd: laat je stem horen! Schrijf politici en kranten aan; schudt je vrienden en kennissen kring wakker; ga Twitteren en FaceBooken; neem deel aan politieke debatten; plak de ramen van verkiezingskantoren van de VVD en GroenLinks vol met onze posters. Andere creatieve ideeën zijn welkom!

Daarnaast bereid je voor op het Bestemmingsplan wat er binnenkort aankomt. Er zijn genoeg punten om een steekhoudende zienswijze in te dienen. Daar helpen we jullie, indien nodig, graag mee.

Geef niet op! De race is nog niet gelopen!
23 januari 2014
 
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken die ruim 14.000 flyers/posters huis-aan-huis hebben verspreid. Hulde!
 
Hangt onze poster  bij u al voor het raam? Ik droom nog steeds van een rode buurt...
 
En… donaties zijn hard nodig! Binnenkort moeten we een advocaat betalen… Waarom?
 
Volgende maand publiceert de gemeente het Bestemmingsplan. Daarin wordt uitvoerig beschreven het wat, hoe en waar over de garage. Alle bewoners hebben dan 6 weken om hun zienswijze in te dienen. Dwz een gedetailleerde opsomming van bezwaren tegen dit plan. Het is belangrijk dat men zo veel mogelijk tegen-argumenten noemt. Vergeten we een of meerdere argumenten dan kan men daar later niet op terugkomen; bv. in het geval dat we in beroep gaan mocht, ondanks alle bezwaren van bewoners, de Gemeenteraad het Bestemmingsplan goedkeuren.
 
Wij zijn nu druk bezig om onze zienswijze op te stellen. En om er zeker van te zijn dat dit zo compleet mogelijk en duidelijk is geformuleerd, willen wij ons concept voorleggen aan een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in zg. Omgevingsrecht. Dergelijke specialisten zijn duur, vandaar ons dringende oproep aan jullie allemaal (en voor sommigen voor een tweede keer) een donatie, naar draagkracht, te doen:
ABN-AMRO rek. nr. NL88ABNA0501180710
t.n.v. stichting de SingelgrachtWacht
 
Graag met vermelding van jullie emailadres zodat wij jullie kunnen bedanken. Maar ook om iedereen kunnen informeren over het juridisch advies en, indien gewenst, om jullie te kunnen helpen een eigen zienswijze op te stellen. Want hoe meer mensen een zienswijze indienen, hoe beter! Samen staan we sterk!
 
10 januari 2014
 
Hallo SingelgrachtWachters,
 
Wij denken/geloven dat de meeste bewoners tegen de garage zijn; zeker als men de belangrijke details en gevolgen voor de buurt weet.
Maar bewijzen kunnen we dat (nog) niet. Om dit vast te stellen vragen wij mensen hun mening te geven (5 vragen) over het garage plan. Dat kan op onze website (Uw opinie) maar  ook via email. Dus doe mee en geef hier je mening! 
 
 
De buurtflyer/poster is klaar en een aantal vrijwilligers begon gisteren al met de huis-aan-huis bezorging :)
Er zijn hier en daar nog wat lege plekken op ons stratenplan met name in de Jordaan. Zijn er nog vrijwilligers die een uurtje postbode willen spelen?
 
En… donaties zijn hard nodig! Binnenkort moeten we een advocaat betalen…
 
ABN-AMRO rek. nr. NL88ABNA0501180710
tnv Stichting de Singelgrachtwacht
Graag met vermelding van uw naam, email of straat adres, zodat wij u kunnen bedanken.
Ter bescherming van Uw privacy, garanderen wij dat Uw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt om U op de hoogte te houden!
 
Jullie zijn allemaal onze oren en ogen. Horen of lezen jullie iets wat ons kan helpen, laat het ons weten! Ideeën en/of suggesties zijn zeer welkom.