ER KOMEN GEEN PARKEERPLAATSEN BIJ

MAAR 800 PLAATSEN VERDWIJNEN OP STRAAT

DE LUCHTKWALITEIT VERSLECHTERT

PARKEERTARIEVEN GAAN MET 75% OMHOOG

U BETAALT MEE AAN DE EXPLOITATIE VERLIEZEN

ALS UW FUNDERING NIET VOLDOET MOET U DIE VERVANGEN

PRACHTIGE PLATANEN WORDEN GEKAPT

DE BOUW GAAT VIER JAAR DUREN

DE VERKEERSVEILIGHEID GAAT ACHTERUIT

VEEL LAWAAI OVERLAST

SOMMIGE STRATEN GAAN MAANDENLANG DICHT

BOUW RISICO'S: SCHADE AAN UW HUIS?

JAREN LATER KUNNEN FUNDERINGS PROBLEMEN ONTSTAAN

GEEN BEWAKERS IN GARAGE MAAR CAMERA'S

 

Beste bewoners van de noordelijke Jordaan, de Frederik Hendrik buurt en het Witteneiland.

 

• Wellicht bent u al op de hoogte van alle details en heeft u zich al aangesloten bij een belangengroep die alles probeert te doen om dit onzalige plan van de gemeente te voorkomen.

• Maar wellicht woont u niet langs de Singelgracht en denkt u geen last te zullen hebben van de bouw.

• Of wellicht denkt u dat de garage meer parkeer plaatsen biedt waardoor het makkelijker voor u wordt om een parkeerplaats in uw straat te vinden.

• Of denkt u misschien dat door de garage de openbare ruimte zal verbeteren met ruimte voor fietsers en voetgangers; met speeltuintjes en geveltuintjes zoals de gemeente u wilt doen geloven.

 

Wij zijn van mening dat de gemeente dit bouwproject volkomen fout heeft aangepakt. Een verbetering van de openbare ruimte spreekt natuurlijk iedereen aan. Maar de gemeente had eerst moeten beginnen een gedetailleerd plan te maken hoe en waar onze openbare ruimte wordt verbetert. En daar ook de bewoners bij te betrekken! want het is toch ònze buurt? Pas dan had men misschien tot de conclusie kunnen komen dat voor die verbetering een parkeergarage onder de Singelgracht nodig is.

 

Nee, de gemeente besloot eerst dat er een garage moest komen terwijl er nog helemaal geen uitgewerkte plannen zijn hoe en waar onze buurt mooier zal worden. Nu dreigt de buurt te worden opgescheept met een garage die niemand wil en met jarenlange overlast.

 

Wat zijn dan zo al de gevolgen mocht de bouw van deze garage doorgaan?

 

Er komen geen parkeerplaatsen bij! Voor elke parkeerplaats in de garage (voor 800 auto’s) verdwijnt er een uit de straat (400 plaatsen in de noordelijke Jordaan en 400 in West). Waar die plaatsen worden opgeheven is nog onduidelijk maar wellicht ook uw parkeerplaats voor de deur of in uw straat. Wat wel duidelijk is dat u dan in de garage moet parkeren en dan een flink stuk naar huis moet lopen.

 

De parkeervergunning tarieven gaan met 75% omhoog. Tenminste dat wil stadsdeel West om zo de kosten voor deze garage te dekken (in 2010 geraamd op €60 miljoen: dat zal inmiddels fors duurder zijn geworden).

 

U gaat meebetalen aan de exploitatie verliezen die deze garage de eerste jaren gaat lijden. En ook aan de miljoenen verlies die bestaande garages van de gemeente lijden omdat ze half leeg staan.

 

Er wordt een groot aantal prachtige platanen gekapt om plaats te maken voor de in- en uitgang van deze garage die in het Frederik Hendrik plantsoen komt. Monumentale bomen die nooit meer terugkomen of in de vorm van zielige sprietjes. Ook gaan er bomen weg op de Marnixkade. Dan zijn er veel bomen verdwenen die de fijnstof niet meer kunnen verwerken waardoor de luchtkwaliteit slechter wordt.

 

De toch al kritische luchtkwaliteit in de J. van Galen straat zal nog meer verslechteren. Want 200 plaatsen in de garage worden gereserveerd voor bezoekers komend vanuit West via deze straat.

 

Uitlaatgassen uit de garage worden via roosters in de kademuren van de Singelgracht naar buiten geblazen. Ook hier zal de luchtkwaliteit verslechteren.

 

De luchtkwaliteit gaat ook achteruit door het aantal verkeersbewegingen in de buurt. Het is nou eenmaal makkelijker om dicht bij huis te parkeren. Men zal dus rondrijden om een parkeerplekje te vinden. Dit patroon kent de buurt voor en op de marktdagen, wanneer er ook minder parkeerplekken beschikbaar zijn.

 

• De gemeente gaat persoonlijke bewakers in garages vervangen door camera’s. Veel mensen voelen zich nu al niet veilig in een parkeer garage. En volgens een recente studie van de Erasmus Universiteit zijn steeds minder mensen bereid om hun auto in een garage te parkeren. 

 

De planning is dat de bouw van de garage 4 jaar gaat duren; maar dat zal ongetwijfeld jaren uitlopen.

 

Tijdens de bouw gaan sommige straten voor maanden dicht. Rijbanen en fietspaden worden verlegd en/of via andere straten geleid.

 

De verkeers veiligheid gaat achteruit. Bij de in- en uitgang van de garage komen een aantal verkeersstromen samen op het nu al gevaarlijke kruispunt Nassaukade / Frederik Hendrik plantsoen. De Marnixstraat is recent voor verkeer in zuidelijke richting afgesloten en gaat vanaf nu over de Nassaukade. Daar komt dan ook nog langzaam rijdend garageverkeer bij.

 

De hele buurt zal heel veel overlast ondervinden. Niet alleen voor bewoners langs de Singelgracht! Maar ook voor u. Tijdens de bouw dendert, van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds, zwaar bouwverkeer door de buurt: via 2e Hugo de Grootstraat, Nassaukade en J. v. Galenstraat. Dat betekent niet alleen veel lawaai maar ook wellicht schade door trillingen aan bebouwing! Dat gebeurde eerder ook bij de bouw van het Marnix zwembad en bij het Cartesius Lyceum in het Frederik Hendrik plantsoen!

 

Jaren later kunnen funderings problemen onstaan. Want hoe die garage onder de Singelgracht (in wezen een gigantische betonnen bak) het grondwater, wat de standvastigheid van uw pand door een verandering in het peil van het grondwater kan ondermijnen, is niet te voorspellen.

 

• Indien de fundering van Uw pand niet goed genoeg wordt bevonden moet u die laten vervangen! Globale kosten voor u en/of mede-eigenaren van het pand: 60.000-80.000 euro. De gemeente laat eerst alle funderingen van panden onderzoeken die binnen 70 meter vanaf de Singelgracht gelegen zijn. Dus b.v. ook in de Marnixstraat en van Oldebarneveldt straat. Dit, om te bepalen of deze panden voldoende standvastig zijn om het heien en andere bouwwerkzaamheden zonder schade te kunnen doorstaan.

 

 

Wat kunnen wij met z'n allen hier tegen doen? Steun dan de Stichting de SingelgrachtWacht met een donatie zodat wij al dat nodige kunnen doen om dit onzalige plan te voorkomen. Zoals het inwinnen van juridisch advies, beïnvloeden van politici, informatie verschaffen via emails, nieuwsbrieven (nieuwsbrief@singelgrachtwacht.nlen deze website. Indien u ons hiermee wilt steunen, dan kunt u een donatie overmaken naar:

 

ABN-AMRO bankrekening NL88ABNA0501180710

t.n.v. Stichting de Singelgrachtwacht

p/a Marnixkade 77D

1015 ZE Amsterdam

 

Graag met vermelding van uw naam, email of straat adres, zodat wij u kunnen bedanken.

Ter bescherming van Uw privacy, garanderen wij dat Uw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt om U op de hoogte te houden!