Nieuws.

Nieuwsbrief

29-10-2016 00:00
Hallo allemaal, Tijdens de voorlichtingsavond op 22 september zorgde Pieter Litjens, de wethouder Verkeer & Vervoer, voor enige  opschudding... Hij verklaarde dat het besluit om een garage onder de Singelgracht te bouwen al genomen was en niet teruggedraaid kon worden.Toen ik hem daar...

Bouw Singelgrachtgarage op de tocht.

26-09-2014 00:00
Het Parool dd. 26 september meldt het volgende:   Bouw Singelgrachtgarage op de tocht. Enorme gaten in begroting voor garage.   De komst van een nieuwe parkeergarage aan de Singelgracht is erg onzeker geworden, hoewel de besluitvorming al lang is afgerond en de aanbesteding...

Dit geloof je niet!

21-03-2014 10:48
Een dure parkeerplek in de stad is over 10 jaar onzinnig! Dit zijn niet onze woorden maar die van portefeuillehouder Dirk de Jager! Die zegt in zijn afscheids interview: "Autobezit raakt achterhaalt, zeker in de stad. We gaan slimmer reizen: fiets, Snapp car, We go. Over 10 jaar delen we allemaal...

Ludieke actie!

26-02-2014 00:00
Beste buurtbewoners,   Doe mee aan een (ludieke) actie op 8 maart! 11.00 uur verzamelen op de brug ZAAGPOORT (nabij het Marnixbad), uitleg/sprekers waarom geen parkeergarage. Details: • Flyers uitdelen aan passanten, veel mensen i.v.m. markt. • Ook flyers op ieders rug spelden die...

Bestemmingsplan

20-02-2014 00:00
Het Bestemmingsplan is vandaag gepubliceerd. Gedurende de komende 6 weken t/m 2 april kan (hopelijk) iedereen een z.g. zienswijze indienen. Alle hoofdzaken - voldoende stof voor uw zienswijze staan in de Toelichting die u hier kunt downloaden:  3_toelichting.pdf (1,2 MB)

Politiek debat gezonde lucht.

10-02-2014 12:59
Politieke debat Gezonde Lucht Politici moeten weten dat bewoners luchtkwaliteit belangrijk vinden. Op donderdag 27 februari gaan experts en bewoners met (kandidaat-)raadsleden in debat over welke maatregelen de gemeente kan nemen om de lucht weer gezond te maken. Dan mogen politici uitleggen...

Geheime afspraak.

26-01-2014 00:00
Geheime afspraak tussen PvdA, VVD en GroenLinks... Er bestaat een geheime deal tussen de Amsterdamse collegepartijen PvdA, VVD en GroenLinks over het parkeerbeleid, dat bewust buiten het openbare collegeakkoord is gelaten. Bij de college onderhandelingen in 2010 werd niet alleen afgesproken...

VVD laat haar kiezers in de kou staan.

22-01-2014 00:00
VVD laat inwoners West in de kou staan. Het Parool dd. 21 januari                                                 ...

Zorgen over bouwrisico's

22-01-2014 00:00
Wij maken ons zorgen over bouwrisico's - mocht deze garage doorgaan. Daarom hebben wij ook bedongen dat een onafhankelijk bedrijf wordt ingehuurd om controle uit te oefenen op het ontwerp & uitvoering door de aannemer. Zo’n bedrijf is Deltares. Dr. ir. Mandy Korff van dat bedrijf deed veel...

Uw fundering niet goed genoeg om het heien te weerstaan?

18-01-2014 00:00
Als de fundering van uw pand niet sterk genoeg is. Funderingen van panden met een z.g. codering 4 moeten vernieuwd worden. De gemeente betaalt hier niet aan mee, zo is ons verteld. De gemeente volgt hier kennelijk geen eensluidend beleid want bij de Boerenwetering garage is er wèl een financiele...

VVD wil tarieven met 75% verhogen!

16-01-2014 00:00
VVD wil parkeertarieven met 75% verhogen! Gisteren liet de VVD in de Raadscommissie van de Gemeenteraad weten dat zij gaat instemmen met een verhoging van de parkeertarieven van 75% (jaarlijks 25% gedurende 3 jaar) in stadsdeel West. Als reden werd aangevoerd dat daarmee de Singelgrachtgarage...