Onderzoek

Geohydrologisch onderzoek

28-09-2009 00:00
  Uitvoeringswijze Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de bouw- en gebruiksfase van de Marnixgarage. In de bouwfase wordt de garage rondom afgesloten door middel van tijdelijke damwanden. Deze damwanden zullen tot op een diepte van circa NAP -20 m worden geplaatst....

Doorstroming Singelgracht

22-09-2009 00:00
Stadsdeel Centrum wil een parkeergarage onder een deel van de Singelgracht (aan de Marnixkade, tussen Marnixplein en 2 Hugo de Grootstraat) aanleggen. Dit zal leiden tot een tijdelijk sterke locale vernauwing van de Singelgracht. De daaruit volgende waterhuishoudkundige vragen...

Luchtkwaliteit

21-09-2009 00:00
Inleiding Op verzoek van het stadsdeel Amsterdam Centrum heeft Ingenieursbureau Amsterdam ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek voor de Marnixgarage een indicatief onderzoek uitgevoerd naar de effecten van verschillende varianten van de garage op de luchtkwaliteit. Het doel van...

Verkeersintensiteiten

15-09-2009 00:00
Voor de Marnixgarage is een aantal ontsluitingsvarianten ontwikkeld waarbij de ontsluiting of op de Nassaukade of op het Frederik Hendrikplantsoen plaats vindt. In deze notitie zijn de intensiteiten ten behoeve van lucht- en geluidberekeningen opgenomen. 1. UITGANGSPUNTEN...

Ventilatie

28-08-2009 00:00
28 augustus 2009 Mogelijkheden met betrekking tot de lucht toevoer- en afvoervoorzieningen van parkeergarages 1.1 Aanleiding Gemeente Amsterdam is bezig met de ontwikkeling van een tweetal parkeergarages in het cen- trum van de stad. Omdat de ruimte...

Verkeerskundige aspecten; 2nd opinion

03-08-2009 00:00
Het plangebied van deze parkeergarage bevindt zich in de Singelgracht, tussen de Tweede Hugo de Grootstraat en het Marnixplein, zie Figuur 1. De gewenste capaciteit van de Marnixgarage is in totaal 800 parkeerplaatsen. Aanleiding Het onderzoek naar de...

Verkeerskundige aspecten

27-03-2009 00:00
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum wil in deze bestuursperiode een onherroepelijke start maken met de ontwikkeling van vier parkeergarages: drie in de Singelgrachtzone, in samenwerking met de omringende stadsdelen en één voor eigen rekening onder de Geldersekade. In...

Bouwkundig onderzoek

14-11-2008 00:00
Waardoor kunnen funderingsproblemen ontstaan? Problemen met een fundering kunnen door velerlei redenen ontstaan. Zo kan het zijn dat in de loop van de tijd het pand dusdanig is verbouwd, dat door uitbreiding het gewicht groter is geworden dan het draagkrachtig vermogen van de fundering....

Milieukundig onderzoek

14-11-2008 00:00
De gemeente Amsterdam is voornemens om meer parkeergelegenheid te creëren in de binnenstad. Hiervoor wordt een haalbaarheidsstudie gedaan voor het aanleggen van een parkeergarage onder de Singelgracht te Amsterdam. Ten behoeve van deze haalbaarheidsstudie is vooronderzoek uitgevoerd naar...