Wat doen wij?

Wij zetten ons in om ons zo optimaal mogelijk de belangen te behartigen van omwonenden in de noordelijke Jordaan, de Frederik Hendrik buurt en het Witteneiland. Dus ook ùw belangen.

De stichting bestaat uit vrijwilligers die proberen onze buurt de negatieve effecten van de garage te besparen. Dit kan bereikt worden door krachten te bundelen en kennis te delen. Want wij kunnen het niet alleen en hebben uw steun, hulp en ideeën nodig. Samen staan we sterk!

Een aantal mensen gingen u reeds voor en dankzij hun donatie hebben wij een notaris kunnen inhuren om onze stichting op te zetten. Ook is er nu deze website met uitgebreide informatie; waar u vragen kunt stellen, uw mening kunt geven en suggesties doen. En recent werd er een flyer/poster huis-aan-huis bezorgd bij ruim 14.000 buurtgenoten. Waarom? Omdat er zijn nog (te) veel mensen die niet of nauwelijks weten wat hen te wachten staat.
 
Binnenkort publiceert de gemeente het z.g. Bestemmingsplan; noodzakelijk om de garage te mogen bouwen. Wij bereiden momenteel een bezwaarschrift voor met zwaarwegende en steekhoudende tegen-argumenten tegen dit Bestemmingsplan. Daar is ook juridisch advies nodig. Ook dat kost geld.
 

Elk van u kunt tegen het Bestemmingsplan een zienswijze (bezwaren) indienen. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen dit doen. Een massaal verzet tegen dit onzalige plan met goede argumenten kan de gemeente niet negeren. Wij helpen u graag, indien gewenst, met uw bezwaarschrift.

Indien u vragen heeft of op de hoogte wilt blijven van al onze activiteiten en relevant nieuws, dan kunt u zich op-geven voor onze nieuwsbrief. Stuur dan een email naar: nieuwsbrief@singelgrachtwacht.nl

Bent u ook tegen de bouw, dan hopen wij dat u inmiddel de poster voor uw raam heeft gehangen. Daarmee maakt u nu al uw mening duidelijk en op 19 maart met uw stem bij de gemeente verkiezingen. De PvdA zet zich in om het z.g. Parkeerfonds waar jaarlijks honderd miljoen euro (afgelopen jaar zelfs 166 miljoen!) binnenstroomt te besteden aan zaken die àlle Amsterdammers aangaan in plaats van aan nog meer parkeergarages. Zaken zoals werkeloosheid, woningbouw, gezondheidszorg en verdere lastenverzwaring vanwege vergaande bezuinigingen van de overheid en de gemeente.

 

Om al deze en meerdere activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij van u een donatie. Dit kunt u storten op:

 

ABN-AMRO bankrekening NL88ABNA0501180710

t.n.v. Stichting de Singelgrachtwacht

KvK 59382112

p/a Marnixkade 77D

1015 ZE Amsterdam

 

Graag met vermelding van uw naam, email of straat adres, zodat wij u kunnen bedanken.

 

Wat het bedrag van uw donatie ook moge zijn, het is een habbekrats als men alleen al bedenkt wat de waardevermindering van uw huis zal zijn tijdens de bouwperiode (3-4 jaar), de overlast en mogelijke bouwschade... 

 

Bij voorbaat dank! Ofwel voor uw donatie of om onze poster op te hangen, of ons met raad en daad terzijde te staan. Maar 't liefst alle drie!

 

Heeft U vragen of opmerkingen? Stuur dan een email naar info@singelgrachtwacht.nl

 

Het bestuur van de 

Stichting de SINGELGRACHTWACHT

www.singelgrachtwacht.nl

info@singelgrachtwacht.nl

KvK 59382112

Marnixkade 77D

1015 ZE Amsterdam

 

   Uw dienaren bij de notaris, vlnr 

          Hans Bos (secretaris)

    Theo Roes (penningmeester)

    Arie van Staveren (voorzitter)