Alle grote problemen van Amsterdam kunnen makkelijk worden opgelost...

31-01-2014 13:04

Amsterdammers maken zich grote zorgen over de vele bezuinigingen en verdere lastenverzwaring die op hen afkomen. Zorgen over de werkeloosheid; de woningmarkt; gezondheidszorg etc.

Maar vrijwel alle problemen waarmee de stad kampt kunnen worden opgelost door het Parkeerfonds (waar jaarlijks 100 miljoen en het afgelopen jaar zelfs 161 miljoen binnenstroomt) hiervoor te gebruiken en niet langer aan peperdure garages in de binnenstad.

Bewoners hebben de afgelopen 4 jaar zich zeer intensief hier tegen verzet en door de gemeente in de waan gelaten dat er zoiets bestond als Burgerparticipatie. Uiteindelijk komt de aap uit de mouw en blijken VVD, GroenLinks en de PvdA al in 2010 geheime afspraken te hebben gemaakt over verhogingen van de parkeertarieven die de bouw van deze garages mogelijk moeten maken. De kiezer bleek al vier jaar buitenspel gezet te zijn. Zo ook de voltallige Gemeenteraad die tot vorige week niets wist van deze geheime afspraak!

De combinatie van deze geheime afspraak; de zelf-opgelegde regel dat het Parkeerfonds niet aan belangrijkere zaken mag worden besteed en het feit dat bestaande gemeentegarages half leeg staan en jaarlijks miljoenen verlies lijden maar toch weer drie nieuwe garages (geraamde kosten 125 miljoen), is voor Amsterdammers onbegrijpelijk en onacceptabel. Het Parkeerfonds is een spaarpot dat bulkt van het geld en moet besteed worden om de grote problemen van de stad op de lossen. En niet aan garages in de binnenstad waardoor de luchtkwaliteit nog meer verslechtert.

Voor bijna alles heeft de stad geld tekort, maar die garages moeten er komen; koste wat het kost. Ook al moet je daarvoor volstrekt ondemocratische geheime afspraken maken.