Als men nu nog niet wakker wordt...

07-01-2014 18:38

Als men nu nog niet wakker wordt...

Een 30-tal mensen had zich tijdens de "voorlichtings”avond opgegeven om te praten over het plan zoals dat thans op tafel ligt. Op 28 oktober vond de eerste z.g. participatie bijeenkomst met de gemeente plaats. Er waren 5 participanten uit de noordelijke Jordaan en 7 uit de F.H. buurt. Naast de ingehuurde participatie deskundige was het Ingenieurs Bureau Amsterdam, de omgevings manager er alsmede een 2-tal communicatie deskundigen.
 
Het verslag van de 2 sept. "voorlichtings”avond blijkt er nog steeds niet te zijn en men wist niet hoe het daar mee stond. Dat zou de verantwoordelijkheid zijn van de projectleider Mw. Hogezand die niet aanwezig was.
 
Naar aanleiding van de uitgebreide documentatie (wat/wanneer wordt uitgevoerd, tekeningen van werkterreinen, eisenlijst voor de aannemer etc) werden allerlei vragen gesteld waarop geen duidelijk antwoord kwam. Wat wel snel duidelijk werd was dat dit plan vrijwel geen enkele relatie toonde met hetgeen is vastgelegd tijdens de  lange voorbereidings periode. Alsof het dossier met al die afspraken is verdwenen.
 
Het plan zoals dat nu gepresenteerd werd spreekt van „er zullen zo min mogelijk bomen worden gekapt”. Onze vraag: hoeveel dan? kon niet worden beantwoord. Wel laat een tekening het bouw terrein zien in het FHP en daarvoor moeten 5 platanen omgehakt worden.
Ook worden er bomen op de Marnixkade gekapt. Hoeveel, waar, waarom? bleef onduidelijk.
 
Het plan vermeldt dat er 130 parkeerplaatsen op de Nassaukade en 20 op de Marnixkade zullen verdwijnen en elders nog 150. Daarvoor komen geen compenserende plaatsen elders want een onderzoek zou hebben aangetoond dat dit niet nodig was. Dat onderzoek was vorig jaar gedaan maar op aandringen van aanwezigen zal dit opnieuw worden bekeken.
 
De eerdere plannen (in het verdwenen dossier) laten de voetgangershuisjes aan de Marnixkade in het water zien. In deze nieuwe plannen staan die huisjes… op de kade. Daardoor is doorgaand verkeer zoals we dat nu kennen, niet meer mogelijk. En... nu komt er  twee-richtingsverkeer op de Marnixkade met een draaipunt bij elk huisje waar de auto’s kunnen keren.
 
De straten worden opengebroken om gasbuizen, kabels en leidingen te vervangen of verleggen. Er blijft een smalle doorgang met plankieren over zodat we nog wel ons huis kunnen bereiken. De verkeersstroken op de Nassaukade worden verlegd naar de huizenkant. Alle verkeer wordt daar voor 2 x twee maanden afgesloten en er komt een tijdelijke brug wanneer de in/uitgangs tunnel wordt gegraven.
 
Afvoer van modder, puin etc. en aanvoer van bouwmaterialen zal zo veel mogelijk geschieden over het water. Onduidelijk blijft of die boten onder de vaste bruggen door kunnen.
 
Het plan maakte geen melding hoe de uitlaatgassen verwerkt gaan worden. Desgevraagd bevestigde men dat dit wordt gedaan via roosters in de kademuren. Er werd ons verzekerd dat dit zal voldoen aan de wettelijke voorschriften betr. luchtkwaliteit. Dat wil zeggen een gemiddelde tussen de luchtkwaliteit wat uit de roosters komt en verderop. Dit is onacceptabel; voor ons geldt de luchtkwaliteit waarmee wij geconfronteerd worden wanneer je op je bankje buiten zit.
 
Nog enige details:
• Werktijden: ma-vr van 07.00-19.00 uur maar uitzonderingen zijn mogelijk
• Heien, trillen en slijpen alleen tussen 07.30 en 17.00 uur
• ’s Nachts blijft materiaal, zoals bemalingspompen, draaien
• Schuttingen minimaal 2 m. hoog
• Ramen van het zwembad moeten worden schoon gehouden; over huizen wordt niet gesproken
 
Toen volgde een m.i. bizar moment. Wij werden  gevraagd om onze vragen en commentaar op de onderdelen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie op stickies (!) te schrijven en dat op de lijsten met alle details te plakken… Die stickies zou de gemeente verwerken/toevoegen wat er al op de lijsten vermeldt staat. 
 
En dit alles moest nog die avond gebeuren want de gemeente heeft nou eenmaal deadlines. Alle details moeten rond zijn voor het eind van het jaar want dan moet het contract voor de aannemer klaar zijn. Het waarom van al die haast en deadlines kon niet worden uitgelegd. Mijn interpretatie: alles moet rond zijn voordat het stadsbestuur in maart volgend jaar een feit is en de stadsdelen en daarmee ook een fors aantal ambtenaren en nog meer dossierkennis er niet meer zijn. Maar dan ligt inmiddels wel het concept contract bij de aannemer.
 
Ten slotte, wij kunnen wel aangeven wat wij willen maar als de aannemer zegt dat er bv. 5 of meer platanen moeten verdwijnen, dan verdwijnen er 5 of meer platanen.
 
Er schijnt al een voor-gesprek te hebben plaatsgevonden over de schaderegeling met de gemeente en wat geresulteerd heeft in een lijst met 28 voorwaarden! Een van die voorwaarden luidt: "De binnengekomen offertes van de experts worden beoordeeld door de voorbereidingsgroep, de participatieadviseur en de omgevingsmanager. Beoordeling vindt plaats op verhouding prijs/kwaliteit en of wordt voldaan aan de basisvoorwaarden van het inhuren van de ter zake deskundige".
 
In een gesprek gisteren middag met de directeur van het Schadebureau bevestigde deze mij dat hij met de projectleider Mw. Hogezand had gesproken en daarin pleitte voor een laagdrempelig loket (zoals dat ook het geval is bij de N/Z lijn) waar mensen via een telefoontje hun schade kunnen melden. Dit loket zorgt er voor dat bewoners niet met nog meer ellende geconfronteerd zullen worden dan dat het geval zal zijn. 
 
Indien jullie allemaal dit enigszins verwerkt hebben, hoor ik graag wat jullie van plan zijn:
1. Je laat dit alles maar over je heen gaan want de gemeente ramt het er toch doorheen, of
2. We gaan het Bestemmingsplan aanvechten wat binnenkort verschijnt, incl. beroep t/m de Raad van State. Daar zullen we juridisch advies bij nodig hebben (kost geld) en het kunnen optreden als een stichting van belang is. We zijn nauwelijks op de helft van de benodigde kosten om dit notarieel vast te leggen. Donaties zijn dus hard nodig.