Burgerparticipatie

10-11-2013 00:00

Burgerparticipatie

Veel mensen hebben zich jarenlang zeer intensief ingezet om de gemeente tot andere gedachten te brengen. Wij hebben talloze inspraakbeurten mogen houden. We hebben raadsleden individueel en collectief met petities benaderd. Wij hebben goede, steekhoudende tegen-argumenten aangevoerd. Wij hebben betere en goedkopere alternatieven gepresenteerd. Wij hebben gewezen op de bouw risico's; daarin gesteund door het Ingenieurs Bureau van Amsterdam. En recentelijk nog door Deltares; een extern bedrijf gespecialiseerd in ondergronds bouwen.

 

En wat is het resultaat van onze inzet? van onze burgerparticipatie? Nul komma nul. Ondanks onze vele pogingen te participeren in de besluitvorming, is dit plan totaal ongewijzigd gebleven. Onze tegen-argumenten en aanbevelingen zijn volledig genegeerd en van tafel geveegd.

 

Stadsdelen Centrum en West beschouwen de Singelgracht garage als een voldongen feit en kwam ons vertellen wat er gaat gebeuren. En verwacht nu nog burgerparticipatie van ons! Participatie waarin? Dat wij mogen mee-beslissen hoe hoog de schutting wordt rond de bouwput waar wij minstens 4 jaar tegen aan moeten kijken? Wat voor plantjes er komen op de bult in het Frederik Hendrik plantsoen die de in- en uitgang van deze garage moeten verbloemen? Zo denkt de gemeente over burgerparticipatie. Wij dus niet.

 

Een succesvolle burgerparticipatie vereist dat een vertegenwoordiging van de bewoners vanaf het begin zitting heeft in de projectgroep vergaderingen. Dit was een van de aanbevelingen die een studiegroep van de Universiteit van Amsterdam deed -in opdracht van B&W- om uit te zoeken wat er toen al schortte aan burgerparticipatie. Het jaar? 1982! Onnodig te zeggen dat die aanbeveling niet door de gemeente is overgenomen. Wat moeten ze met al die lastige burgers.

Wij dienen volledig mede-zeggenschap te hebben wat er met onze buurt gebeurt. Echte burgerparticipatie is dus niet dat bewoners nu nog hun zegje mogen doen over de franje.