800 parkeerplaatsen verdwijnen op straat

11-12-2013 00:00

Parkeerplaatsen op straat

Ik weet niet of men zich voldoende realiseert dat ALS de garage er komt, er veel parkeerplaatsen op straat gaan verdwijnen. Immers, de gemeente gaat voor elke parkeerplaats in de garage er 1 op straat opheffen. Waar? en om hoeveel plaatsen gaat het?

 

400 plaatsen in de garage zijn voor Centrum; daarvan zijn er 120 gereserveerd voor bezoekers; de rest is bestemd voor vergunninghouders. Dat zijn dus 280 plaatsen die op straat gaan verdwijnen. Op de Marnixkade + zijstraatjes zijn thans totaal 68 parkeerplaatsen. Die gaan verdwijnen en er moeten dus nog ergens 212 worden opgeheven. Bv. in de Marnixstraat (72 parkeerplaatsen)? Dan ergens anders in de noordelijke Jordaan nog eens 140 plaatsen.

 

Realiseren die Jordaners dit??

 

En dan West. Van de 400 plaatsen voor West in de garage zijn er 64 voor bezoekers gereserveerd; resteert: 336. Er zijn thans langs de Nassaukade 164 parkeerplaatsen; op het v. Oldebarneveld plein 38 en in het F.H. plantsoen 134; totaal 336. Die gaan dus allemaal verdwijnen.

 

Kiezen (parkeren op straat of in de garage) is niet mogelijk. Wethouder Wiebes heeft wel gezegd dat niemand gedwongen wordt (we gaan ze verleiden) maar als dit geen dwang is, dan weet ik 't niet meer.

Mogelijk onderwerp voor het Bestemmingsplan waar de gemeente thans aan werkt: kan de gemeente mensen dwingen in een garage te parkeren?

 

En dan nog iets. Om de afgegraven modder, puin en zware metalen uit de bouwput af te kunnen voeren zal er volgens de Nota van Uitgangspunten sprake zijn van zeer beperkte toe/doorgang over de Nassaukade en al tijdens de bouw zal een groot aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen.

Dus een vraag (en ik heb er vele) voor diegenen die zich hebben opgegeven voor de participatiegroepen: waar kan men dan nog parkeren?