Geheime afspraak.

26-01-2014 00:00

Geheime afspraak tussen PvdA, VVD en GroenLinks...

Er bestaat een geheime deal tussen de Amsterdamse collegepartijen PvdA, VVD en GroenLinks over het parkeerbeleid, dat bewust buiten het openbare collegeakkoord is gelaten.

Bij de college onderhandelingen in 2010 werd niet alleen afgesproken dat de parkeertarieven aan de meter zouden worden bevroren, zoals in het akkoord staat, maar VVD-onderhandelaar Eric van der Burg sprak met collega's Maarten van Poelgeest (GroenLinks) en Carolien Gehrels (PvdA) ook af dat de collegepartijen geen blokkade zouden opwerpen als stadsdeelbesturen parkeervergunningen duurder zouden maken (mede om met de opbrengst garages te bouwen). 

Dat laatste werd niet opgeschreven om VVD-leider Eric van der Burg niet in het nauw te brengen. Hij had zich tijdens de verkiezingscampagne sterk gemaakt voor lagere tarieven: de euro van Eric, die terug moest naar de hardwerkende Amsterdammer.

En zo besloot ook de VVD fractie, die niets wist wat hun eigen lijsttrekker had bekokstoofd, onder grote druk van PvdA en GroenLinks, de 75% tariefsverhoging in West goed te keuren. Over autootje pesten, gesproken...

Nog een detail: die extra inkomsten wil de VVD besteden aan de Singelgracht garage. Portefeuillehouder de Jager in West kondigt aan dat het besteedt wordt aan Slimmer Reizen en Ringparkeren; niet aan deze garage.

Dit soort achterkamertjes politiek vindt je zelfs al jaren niet meer in Louisiana, Mississippi etc. Daar kent met de z.g. sunshine laws (alles in het openbaar). Duidelijk dat ook Amsterdam anno 2014 een sunshine law nodig heeft.

Ik ben benieuwd wat burgemeester van der Laan vindt wat zijn "wet"houders in het geheim hebben afgesproken.