Is er nog hoop?

08-01-2014 00:00

Wij menen van wel. Dit is geen naïeve hoop maar gebaseerd op een aantal punten die wij hier voor U op een rijtje zetten.

 

1. Het geld. Centrum en West hebben een krediet van €60 miljoen voor de bouw ter beschikking gesteld. Dat is in Centrum gebeurd maar (nog) niet in West want de PvdA fractie aldaar verbond drie voorwaarden aan hun ok.

a. Om de financiering rond te krijgen moeten de parkeer vergunning tarieven met 75% omhoog.

Een verzoek daartoe aan de Gemeenteraad werd door de VVL raadscommissie vooralsnog afgewezen.

b. Men was er van uitgegaan dat er geen BTW afgedragen hoefde te worden. Daar zette de belastingdienst onlangs grote vraagtekens bij en men wacht nu op uitsluitsel.

c.  Er is sprake dat de Centrale Stad het Parkeerfonds gaat afromen; hoeveel is nog onduidelijk.

 

Zo lang er onzekerheid is over deze drie voorwaarden kan de stadsdeelraad het krediet niet goedkeuren; zo schreef de PvdA aan het Dagelijks Bestuur. En als deze risico’s bewaarheid blijken trekt zij haar ok terug waardoor de financiering van de garage als een kaartenhuis in elkaar valt.

 

2. Onze gezondheid.

De luchtkwaliteit in Amsterdam is slecht, zo niet kritisch. Volgens B&W zal de stad in 2015 niet kunnen voldoen aan de EU richtlijnen voor luchtkwaliteit. De sancties van Brussel zijn dan forse boetes en/of een bouwstop.

De Gemeente neemt daarom de slechte luchtkwaliteit zeer serieus. Zo werd onlangs stadsdeel Centrum gedwongen hun plan het verkeer richting binnenstad over de Museumbrug af te sluiten en om te leiden via de Vijzelstraat uit te stellen tot 2017 vanwege de slechte luchtkwaliteit aldaar.

 

Door deze garage zal de luchtkwaliteit ook in onze buurt verslechteren: uitlaatgassen vanuit de garage worden via roosters in de kademuren (!) naar buiten geblazen; 200 parkeerplaatsen in de garage, gereserveerd voor bezoekers, komen door de J. v. Galenstraat hier naar toe waardoor de luchtkwaliteit aldaar nog meer zal verslechteren.

 

B&W zal zeker luisteren naar zorgen over onze gezondheid. Zeker als wij dit massaal doen!

 

3. Een nieuw stadsbestuur: de Centrale Stad.

De gemeente wil de mobiliteits problemen van de stad aanpakken: het verkeer over de hoofdwegen (zoals de Nassaukade) moet sneller doorstromen; reistijden van het openbaar vervoer moeten korter; fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. etc. Allemaal prima doelstellingen.

 

Maar juist waar de in/uitgang van deze garage gepland staat, komen al die verkeersstromen samen. En dan ook nog langzaam rijdend garage verkeer. Dan komt er op deze plek niets terecht van die doelstellingen van wethouder Wiebes! Heeft hij daar vrede mee? In maart weten we meer wanneer het beleid van de stadsdelen over gaat naar de Centrale Stad.

 

4. Gemeente verkiezingen

Vertrouwen in de politiek staat op een heel laag pitje. En terecht. Men luistert niet naar ons. Burgerparticipatie? Wabedoellu? Dagblad Trouw schreef onlangs dat men walgt van politiek. Ok, democratische politiek en onvrede onder burgers horen bij elkaar: mopperen op politici is een geneugte van vrijheid. Maar walging is effe wel wat anders dan mopperen.

 

Misschien bent U niet van plan aan de verkiezingen in maart mee te doen. En toch kan dit juist nu zin hebben. Vaak is men boos op politici die complexe problemen niet oplossen. Maar deze garage  is helemaal geen complex probleem want slechts een paar politici willen die garage terwijl wij, voor wie die garage bestemd is, 'm helemaal niet willen!

 

5. De rechterlijke macht.

Om deze garage te mogen bouwen moet de Gemeente met een Bestemmingsplan komen dat door de rechterlijke macht getoetst wordt. De gemeente mag deze garage nog zo graag willen en de bezwaren van bewoners blijven negeren, maar oppermachtig is zij niet! Uiteindelijk bepaalt de rechterlijke macht, de Raad van State, of het algemeen belang en dat van de gemeente èn van bewoners gewaarborgd is.

Eerder keurde de Raad van State een bestemmingsplan van de Gemeenteaf.Waarom? Omdat de luchtkwaliteit te veel zou verslechteren.

 

Wij hopen dat met bovenstaande ook U vindt dat wij gezamenlijk dit onzalige plan kunnen voorkomen. Kunnen wij rekenen op Uw inzet en steun?