Nieuwsbrief

29-10-2016 00:00

Hallo allemaal,

Tijdens de voorlichtingsavond op 22 september zorgde Pieter Litjens, de wethouder Verkeer & Vervoer, voor enige  opschudding... Hij verklaarde dat het besluit om een garage onder de Singelgracht te bouwen al genomen was en niet teruggedraaid kon worden.Toen ik hem daar later over aansprak zei hij dat niet gezegd te hebben. Na wat touwtrekken werd duidelijk dat hij verwees naar het besluit van het CollegeB&W de voorbereidingen, na een hiatus van bijna twee jaar wegens onvoldoende financiële dekking, weer ter hand te nemen. En dat dat besluit niet kon worden teruggedraaid. Dat is juist.

Voor alle duidelijkheid bevestigde de wethouder dat het definitieve besluit de garage al of niet te bouwen nog lang niet genomen is. En dat zo’n besluit niet bij het College B&W berust maar bij de gemeenteraad. En alvorens dat zover is, is er nog een lange, in de wet vastgelegde, weg te gaan.

Allereerst moet een (her)nieuw(d) Ontwerp Bestemmingsplan worden vrijgegeven. Daarop volgt een periode van 6 weken waarin bewoners & ondernemers hun mening kunnen geven. Dan gaat de gemeente die meningen, suggesties en bezwaren verwerken. In hoeverre de gemeente het eens is met die ingediende zienswijzen zal gepubliceerd worden in een z.g. Nota van Beantwoording.

De volgende stap is een beraadslaging in de Raadscommissie ID (Infrastructuur en Duurzaamheid) die uiteindelijk de Gemeenteraad zal adviseren de garage wel of niet te bouwen.

Een hernieuwd Bestemmingsplan zou voor deze zomer gepubliceerd worden. Toen werd vervolgens dit najaar en is inmiddels doorgeschoven naar begin volgend jaar. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwbrieven en zullen tzt u nader informeren. U kunt zich via email opgeven voor onze nieuwsbrief: Arie@SingelgrachtWacht.nl

Voor de bewoners langs de Marnixkade en Nassaukade is dit alles bekend want die zijn al jaren intensief bezig dit onzinnige en peperdure (in 2014 gebudgetteerd op €60 miljoen en in de tussentijd al gestegen naar €80 mln!) project te blokkeren.

Maar voor vele bewoners & ondernemers in de nabijgelegen straten in de Noord Jordaan -per brief uitgenodigd door de gemeente voor die voorlichtingsavond op 22 sept.- zal een en ander een forse onaangename verassing zijn geweest.

Als het goed is zijn bewoners & ondernemers in de Noord Jordaan inmiddels per gemeentebrief geīnformeerd dat de de buurt op de schop gaat. De gemeente wil 400 parkeerplekken in jullie straten opheffen en heeft jullie uitgenodigd hierover te komen praten. Dat vindt plaats op maandag 7 november a.s. om 19:30 uur in het gebouw De Palm; Palmstraat 34.
Voor nadere details:  Herinrichting N. Jordaan.pdf (935,2 kB)

Dus, komt allen en geef uw mening over een Singelgrachtgarage en het opheffen van 400 parkeerplekken!

ALS de gemeente haar zin krijgt dat zal de bouw in 2021 beginnen met een geplande oplevering in 2023. Dat is dus pas over 6 jaar gedurende er veel kan/zal veranderen. Zoals bv het toenemend gebruik van autodelen waardoor de noodzaak van een garage fors kan afnemen.

De gemeente heeft destijds onderzoek laten doen naar het draagvlak voor dit project. Vele ondervraagden dachten toen dat dit extra parkeerplekken in de buurt zou betekenen. Inmiddels weten we dat dit niet zo is want er gaan 400 plekken verdwijnen en u moet in die garage parkeren. De hele buurt zal jaren overhoop liggen en gezien de realiteit van andere grote infrastructurele ingrepen duurt het altijd veel langer en kost het nog veel meer (uw geld!).
Dus het lijkt ons een alleszins redelijk de gemeente te verzoeken om een nieuw onderzoek te laten uitvoeren wat nu het draagvlak is onder bewoners. Vraag het de gemeente! op de bijeenkomst over de herinrichting op 7 november!
Ik vroeg dat reeds aan het bureau Onderzoek & Statistiek maar die zag daarvan af...

En tenslotte, de gemeente is nogal vaag wanneer het opheffen van 400 parkeerplekken gaat beginnen. Uiteraard zou het logisch zijn dat zoiets pas kan gebeuren als de garage klaar is. Maar pas op! want de gemeente houdt graag een slag om de arm.

Ook zal de gemeente proberen u in te pakken met idyllische plaatjes en praatjes hoe mooi de N. Jordaan zal zijn als alle auto’s uit het straatbeeld zijn verdwenen. Indicaties geven aan dat de nadruk bij de herinrichting zal liggen op meer horeca, vermaak en vertier. De gemeente is druk bezig om toerisme te verspreiden over de hele stad, incl. de Jordaan. En het marketingbedrijf Iamsterdam zal dat zeker opnemen in hun promotie en daarmee massatoerisme nog meer aan te wakkeren.

Groet van Arie