Onderzoek doorstroming Singelgracht

10-12-2009 00:00

Onderzoek doorstroming Singelgracht.pdf (939,2 kB)

 

 

Conclusies uit dit rapport van Waternet (2009) betr. de doorstroming van de Singelgracht

(geldt dit alles nog wel 5 jaar later??):

 

De situatie van een sterke vernauwing van de Singelgracht zal waarschijnlijk geen onoplosbare problemen op-leveren. Wel is er aanleiding om een aantal zaken uit te zoeken. Aanbevolen acties:

1. Sobek-model optuigen (op basis van bestaand Duflow model), zomersituatie simuleren met en zonder ver-nauwing. Uitvoer: inzicht in verandering van de locale stroming, inzicht in opstuwing nabij gemaal Zeeburg.

2. Afhankelijk van bovenstaande resultaten, maar waarschijnlijk wel nodig: ocaal zuurstofmodelletje optuigen. Overstort- en wellicht ook rioleringsssituatie toetsen op verblijftijd met en zonder vernauwing. Uitvoer: berekende mate en duur van te verwachten zuurstofloosheid.

3. Afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaand maatregelen formuleren.

 

Pleziervaart zou wel eens negatieve invloed op sedimentatie en erosie kunnen hebben. Omwille van draagvlak is het wel logisch te streven naar doorvaartmogelijkheden. Hoe breder de doorgang, des te minder problemen met sedimentatie/erosie, en des te meer kans dat beroepsvaart (rondvaartboten) er ook nog door kunnen.