Onverwachte risico's!

07-01-2014 18:39

Onverwachte risico's!

Stadsdelen Centrum en West mogen dan denken dat dit project zo goed als rond is. Maar er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen aan het licht gekomen die de financiële haalbaarheid van deze investering vrijwel onmogelijk maken.

 

Hoewel de stadsdeelraad West instemde met haar krediet van €30 miljoen is het belangrijk de uitslag niet te vergeten: 15 stemmen voor en 14 tegen!  EN dat de instemming van de PvdA fractie voorwaardelijk was! Als er zich nieuwe ontwikkelingen zouden voordoen die het rendement in gevaar zouden brengen, zou de PvdA haar goedkeuring intrekken.

 

En, zijn er dan dergelijke nieuwe ontwikkelingen?

 

De twee verantwoordelijke portefeuillehouders, HH de Jager (West) en Oranje (Centrum) signaleerden onlangs aan de raadsleden een aantal nieuwe schokkende risico's:

 

• De goedkeuring van de €30 miljoen investering was gebaseerd op de aanname dat de BTW niet hoefde te worden afgedragen. Echter, nu blijkt dat de veronderstelling dat de BTW geen kostenpost is, onzeker te zijn! Dus, het toch al krappe fonds in West voor deze investering, wordt dan opgezadeld met een onverwachte kostenpost van €6.3 miljoen!

 

• Zoals bekend heeft de Centrale Stad bij monde van wethouder Wiebes financiële steun toegezegd aan de stadsdelen voor deze garage. Maar, in het kader van de bezuinigingen die de gemeente heeft aangekondigd (zoals vermeld in de Kadernota 2013) schrijven HH de Jager en Oranje: er bestaat de mogelijkheid dat de beoogde dekking van het krediet gedeeltelijk of geheel kan wegvallen!

 

• Ook blijkt er onzekerheid te bestaan of de vergunning tarieven verhoogd kunnen worden; noodzakelijk voor de financiering van de garage. In dit verband is het van belang te weten wat de Uitwerkingsnotitie van Autoparkeren dd. 22 maart 2013 (van Directie Omgevingsmanagement Afdeling Realisatie Fysiek) hierover vermeldt: "de coalitiepartijen van het college van burgemeester en wethouders hebben afgesproken dat de tarieven in deze bestuursperiode (2010-2014) niet zullen worden gewijzigd".

 

• Zoals recent werd aangekondigd bestaat er nu de mogelijkheid dat men voor €10 per dag kan parkeren naast het Centraal Station. Ook dat zal het verwachte rendement van de SIngelgrachtgarage negatief beïnvloeden (in haar oorspronkelijke berekeningen ging de gemeente al uit van  een exploitatieverlies voor een aantal jaren)!

 

 

Het lijkt ons voor de hand te liggen dat de PvdA fractie in West met deze nieuwe feiten haar voorwaardelijke instemming met de €30 miljoen investering terugtrekt. Ook verwachten wij dat de andere voorstemmers voor dit krediet hun fudiciaire verantwoordelijkheid serieus nemen en dit project met grote bouw risico's en onvoldoende draagvlak afblaast.

 

Wat staat ons te wachten.

Het is moeilijk om zich een voorstelling te maken wat ons te wachten staat. Dit keer geen denkbeeldige schetsen maar realiteit met foto's. De Singelrachtgarage is namelijk, qua bouw risico's en omvang (ruim 500 meter lang en ruim 30 meter diep), vergelijkbaar met de N/Z lijn tussen Prinsengracht en Weteringschans. En we weten allemaal wat daar gebeurde...