Over draagvlak gesproken....

02-09-2013 00:00

Over draagvlak gesproken...

Geacht Dagelijks Bestuur en raadsleden van stadsdeel West.

Zoals U wellicht weet hebben ruim honderd buurtbewoners op de voorlichtingsavond dd. 2 sept. overduidelijk laten weten tegen de bouw van een Singelgracht garage te zijn.

Dit is „slechts" een indicatie van hetgeen er onder bewoners leeft en kan natuurlijk geen aanspraak maken dat zij de meerderheid vertegenwoordigden in het verzorgingsgebied.
 
Maar wat is dan het draagvlak voor deze garage?
 
In 2009 deed het Bureau Onderzoek + Statistiek een meningspeiling om dit vast te stellen. 757 mensen namen aan dit onderzoek deel (daarmee vertegenwoordigend ruim 14.000 gezinnen/20.000 bewoners). Uitslag: 49% vond het een goed idee; de rest een slechts idee of had geen mening. Lees hier het volledige rapport: https://www.os.amsterdam.nl/pdf/2009_parkeergarage_singelgracht.pdf
 
Niet bepaald een solide draagvlak voor een investering van €60 miljoen.
Ondervraagden werd uitgelegd dat het doel van deze garage is het verbeteren van de openbare ruimte. Details en consequenties werden niet voorgelegd aangezien die toen nog niet bekend waren.
 
Inmiddels weten we vrijwel alle details waardoor ook het „draagvlak” uit 2009 aanzienlijk minder zal zijn.
 
Daarom dringen wij aan dat het Bureau O+S deze opiniepeiling herhaalt maar nu met alle details: kosten, overlast, bouw risico’s, kappen van bomen, etc. etc.
 
Het zij mij vergeven maar ik wil U allen toch herinneren aan iets wat U kennelijk uit het oog hebt verloren:
Het woord “democratie” stamt af van de Griekse woorden demos (volk) en krateo (heersen) en betekent ‘volksheerschappij’. Binnen een democratie ligt het eigendom van de staat bij het volk, en niet bij een monarch of een klein groepje mensen.
Die stem van het volk schijnt U al lange tijd niet meer te horen. Wij vertrouwen er op dat U ons dit keer wel hoort en dit onderzoek laat uitvoeren.
 
namens vele bewoners inde FH buurt en noordelijke Jordaan
 
 
Namens Dirk de Jager wil ik graag reageren op onderstaande mail.
De beide stadsdeelraden hebben begin dit jaar ingestemd met het kredietbesluit. Wij zien geen reden om een nieuwe opiniepeiling uit te (laten) voeren.
 
Met vriendelijke groet,
Marian Hogezand, namens Dirk de Jager.