Schadebureau en nog wat.

16-10-2013 17:57

 

Hallo allemaal,
 
Twee nieuwtjes en iets om over na te denken en de gemeente hierover vragen te stellen.
 
1. Schadevergoeding.
Het standpunt van de gemeente dat wij, in geval van schade als gevolg van de bouw, dit met de aannemer moeten opnemen, is en blijft onacceptabel. De vragen hierover op de "Voorlichtings"avond blijven nog steeds onbeantwoord want er zijn nog steeds, na 44 dagen! geen notulen.
 
Wel heeft de PvdA fractie West n.a.v. de hierdoor ontstane verwarring en onrust, een aantal vragen gesteld. Helaas niet de meest essentiële vraag: Is het bestaande Schadebureau niet de aangewezen instantie?
 
Ik heb daarom de directeur van het Schadebureau deze zaak voorgelegd. Duidelijk is dat dit huidige standpunt zowel het advies van de commissie Veerman als het oordeel van de Nationale Ombudsman volledig negeert. De directeur van het Schadebureau heeft mij toegezegd dit te gaan uitzoeken :) 
 
2. Bouw risico's.
Hoewel geen enkele aannemer garanderen kan dat er geen bouwschade zal optreden met een dergelijk omvangrijk project, is het wel degelijk mogelijk om dit tot het minimum te beperken. Mits, zo stelt het geo-hydrologisch bedrijf Altares, men heel voorzichtig te werk gaat. 75% van schade gevallen ontstaan bij het uitgraven van de bouwput. Het is daarom noodzakelijk dat een extern bedrijf, zoals Deltares, hierop controle uitoefent. Dit bedrijf heeft grote ervaring en kennis opgedaan bij de aanleg van de N/Z lijn en hun expertise is voor ons van cruciaal belang.
 
Helaas was een dergelijke externe controle niet opgenomen in de gemeente plannen voor dit project en de projectleider had hier niet veel belangstelling voor. Dus ik heb hierover Burgemeester v.d. Laan aangeschreven en… de gemeente is nu in gesprek met Deltares :)
 
3. Parkeerplaatsen op straat.
Ik weet niet of men zich voldoende realiseert dat ALS de garage er komt, er veel parkeerplaatsen op straat gaan verdwijnen. Immers, de gemeente gaat voor elke parkeerplaats in de garage er 1 op straat opheffen. Waar? en om hoeveel plaatsen gaat het?
 
400 plaatsen in de garage zijn voor Centrum; daarvan zijn er 120 gereserveerd voor bezoekers; de rest is bestemd voor vergunninghouders. Dat zijn dus 280 plaatsen die op straat gaan verdwijnen. Op de Marnixkade + zijstraatjes zijn thans totaal 68 parkeerplaatsen. Die gaan verdwijnen en er moeten dus nog ergens 212 worden opgeheven. Bv. in de Marnixstraat (72 parkeerplaatsen)? Dan ergens anders in de noordelijke Jordaan nog eens 140 plaatsen.
 
Realiseren die Jordaners dit??
 
En dan West. Van de 400 plaatsen voor West in de garage zijn er 64 voor bezoekers gereserveerd; resteert: 336. Er zijn thans langs de Nassaukade 164 parkeerplaatsen; op het v. Oldebarneveld plein 38 en in het F.H. plantsoen 134; totaal 336. Die gaan dus allemaal verdwijnen.
 
Kiezen (parkeren op straat of in de garage) is niet mogelijk. Wethouder Wiebes heeft wel gezegd dat niemand gedwongen wordt (we gaan ze verleiden) maar als dit geen dwang is, dan weet ik 't niet meer.
Mogelijk onderwerp voor het Bestemmingsplan waar de gemeente thans aan werkt: kan de gemeente mensen dwingen in een garage te parkeren?
 
En dan nog iets. Om de afgegraven modder, puin en zware metalen uit de bouwput af te kunnen voeren zal er volgens de Nota van Uitgangspunten sprake zijn van zeer beperkte toe/doorgang over de Nassaukade en al tijdens de bouw zal een groot aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen.
Dus een vraag (en ik heb er vele) voor diegenen die zich hebben opgegeven voor de participatiegroepen: waar kan men dan nog parkeren?
 
En uiteraard wachten we met spanning de uitkomst af van het overleg van Centrum en West met de Centrale Stad betr. de onverwachte financiële risico's waarover ik eerder schreef.
 
Ik blijf prikken & duwen! Jullie ook?
 
Groet, Arie