Schadevergoeding

07-01-2014 18:39

Schadevergoeding

Het standpunt van de gemeente dat wij, in geval van schade als gevolg van de bouw, dit met de aannemer moeten opnemen, is en blijft onacceptabel. De vragen hierover op de "Voorlichtings"avond blijven nog steeds onbeantwoord want er zijn nog steeds, na 44 dagen! geen notulen.

 

Wel heeft de PvdA fractie West n.a.v. de hierdoor ontstane verwarring en onrust, een aantal vragen gesteld. Helaas niet de meest essentiële vraag: Is het bestaande Schadebureau niet de aangewezen instantie?

 

Ik heb daarom de directeur van het Schadebureau deze zaak voorgelegd. Duidelijk is dat dit huidige standpunt zowel het advies van de commissie Veerman als het oordeel van de Nationale Ombudsman volledig negeert. De directeur van het Schadebureau heeft mij toegezegd dit te gaan uitzoeken.

 

Update: het Schadebureau zal ook ingezet worden bij dit project (als het doorgaat...)