Uw fundering niet goed genoeg om het heien te weerstaan?

18-01-2014 00:00

Als de fundering van uw pand niet sterk genoeg is.

Funderingen van panden met een z.g. codering 4 moeten vernieuwd worden. De gemeente betaalt hier niet aan mee, zo is ons verteld.

De gemeente volgt hier kennelijk geen eensluidend beleid want bij de Boerenwetering garage is er wèl een financiele regeling voor eigenaren van panden met een slechte fundering! Zie hier die details: https://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=212182/type=pdf/Deelraad_Flap.pdf