Verkeersintensiteiten

15-09-2009 00:00

Voor de Marnixgarage is een aantal ontsluitingsvarianten ontwikkeld waarbij de ontsluiting of op de Nassaukade of op het Frederik Hendrikplantsoen plaats vindt. In deze notitie zijn de intensiteiten ten behoeve van lucht- en geluidberekeningen opgenomen.

1. UITGANGSPUNTEN

  • -  verkeersmodel DIVV, avondspits 2015, aangeleverd op 17 september 2008;

  • -  basisintensiteiten geluid+lucht 2018 DIVV, aangeleverd op 7 november 2008;

  • -  rekenmodel parkeergarage gebaseerd op model DIVV-Parkeergebouwen en geoptimaliseerd door

    Witteveen+Bos, versie 5 d.d. 19 december 2008;

  • -  parkeergarage met 800 parkeerplaatsen, 70 % bestemd voor belanghebbenden, 30 % bestemd

    voor bezoekers en binnen de groep belanghebbenden 66,7 % bewoners en 33,3 % werknemers.

    Voor het aan- en afrijden van verkeer is nog geen verdeling vastgesteld voor wat betreft de hoeveelheid verkeer dat in noord of zuidrichting aan/afrijd. Dit zal in een later stadium alsnog moeten gebeuren.

2. ONTSLUITING OP DE NASSAUKADE 2.1. Autonome situatie 2018

De basis voor 2018 is in tabel 2.1 en 2.2 opgenomen.

tabel 2.1. Autonome situatie Nassaukade 2018 voor geluidberekeningen

MO = Motoren
LV = Lichte voertuigen
MV = Middelzware voertuigen ZV= Zware voertuigen

Witteveen+Bos
ASD1168-1 notitie intensiteiten ten behoeve van lucht en geluidberekeningen 800 plaatsen definitief d.d. 15 september 2009

2

weekgemiddelde

weekgemiddelde

weekgemiddelde

Gemiddeld daguur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld avonduur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld nachtuur t.b.v. geluidberekeningen:

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

6

475

15

7

6

0

3

313

1

0

3

0

1

115

3

1

3

0

tabel 2.2. Autonome situatie Nassaukade 2018 voor luchtkwaliteitsberekeningen

gemiddelde weekdag incl.bus

Etmaal gemiddelden t.b.v. de berekening luchtkwaliteit:

MVT

VRV

% VRV

MV

% MV

ZV

% ZV

bus

% Bus

8400

415

4,9%

210

2,5%

95

1,2%

110

1,3%

MVT = Motorvoertuigen
VRV = Vrachtverkeer (optelling van middelzwaar, zwaar vrachtverkeer en bus) MV= Middelzwaar vrachtverkeer
ZV= Zwaar vrachtverkeer

2.2. Autonome situatie 2018 + parkeergarage

In de tabellen 2.3 en 2.4 zijn de stijging als gevolg van het toevoegen van de parkeergarage opgenomen.

tabel 2.3. Toevoeging parkeergarage weekuurintensiteitein ten behoeve van geluidberekeningen in mvt

gemiddelde weekuurintensiteit in mvt ingaand daguur 34 uitgaand daguur 33

ingaand avonduur 27 uitgaand avonduur 29

ingaand nachtuur 6 uitgaand nachtuur 13

tabel 2.4. Toevoeging parkeergarage etmaalintensiteiten tbv luchtkwaliteitsberekeningen in mvt

In de tabellen 2.5 en 2.6 zijn de intensiteiten van de autonome siuatie 2018 met daarop opgeteld de intensiteiten van de parkeergarage weergegeven.

tabel 2.5. Autonome situatie Nassaukade 2018 + parkeergarage voor geluidberekeningen in mvt

page3image27808 page3image27968 page3image28128 page3image28288 page3image28448 page3image28608 page3image28768

 

page3image31232

gemiddelde etmaalintensiteit

ingaand

561

uitgaand

page3image36104

605

beide richtingen

1.166

page3image40480

weekgemiddelde

weekgemiddelde

weekgemiddelde

Gemiddeld daguur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld avonduur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld nachtuur t.b.v. geluidberekeningen:

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

6

542

15

7

6

0

3

369

1

0

3

0

1

134

3

1

3

0

MO = Motoren
LV = Lichte voertuigen
MV = Middelzware voertuigen ZV= Zware voertuigen

Witteveen+Bos
ASD1168-1 notitie intensiteiten ten behoeve van lucht en geluidberekeningen 800 plaatsen definitief d.d. 15 september 2009

3

tabel 2.6. Autonome situatie Nassaukade 2018 + parkeergarage voor luchtkwaliteitsberekeningen in mvt

MVT = Motorvoertuigen
VRV = Vrachtverkeer (optelling van middelzwaar, zwaar vrachtverkeer en bus) MV= Middelzwaar vrachtverkeer
ZV= Zwaar vrachtverkeer

3. ONTSLUITING OP HET FREDERIK HENDRIKPLANTSOEN

De gehanteerde modelcijfers voorzien niet in weekgemiddelden en etmaalgemiddelden van het Frede- rik Hendrikplantsoen. Wel zijn de avondspitsintensiteiten van het kruispunt Nassaukade - Frederik Hendrikplantsoen bekend. Hiermee is de verhouding tussen de hoeveelheid verkeer op de Nassaukade en het Frederik Hendrik plantsoen bekend. De weekdaggemiddelden en de etmaalintensiteiten op het Frederik Hendrikplantsoen zijn herleid door deze verhouding te projecteren op de weekdaggemiddelden en etmaalintensiteiten van de Nassaukade. De hoeveelheid openbaar vervoer op het Frederik Hendrik- plantsoen is afgeleid van de huidige dienstregeling van het GVB.

3.1. Autonome situatie Frederik Hendrikplantsoen 2018

De basis voor 2018 is in tabel 3.1 en 3.2 opgenomen.

tabel 3.1. Autonome situatie Frederik Hendrikplantsoen 2018 voor geluidberekeningen

MO = Motoren
LV = Lichte voertuigen
MV = Middelzware voertuigen ZV= Zware voertuigen

tabel 3.2. Autonome situatie Frederik Hendrikplantsoen 2018 voor luchtkwaliteitsberekeningen

MVT = Motorvoertuigen
VRV = Vrachtverkeer (optelling van middelzwaar, zwaar vrachtverkeer en bus) MV= Middelzwaar vrachtverkeer
ZV= Zwaar vrachtverkeer

3.2. Autonome situatie 2018 + parkeergarage

In de tabellen 3.3 en 3.4 zijn de stijging als gevolg van het toevoegen van de parkeergarage opgenomen.

gemiddelde weekdag incl.bus

Etmaal gemiddelden t.b.v. de berekening luchtkwaliteit:

MVT

VRV

% VRV

MV

% MV

ZV

% ZV

bus

% Bus

9566

415

4,3%

210

2,2%

95

1,0%

110

1,1%

weekgemiddelde

weekgemiddelde

weekgemiddelde

Gemiddeld daguur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld avonduur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld nachtuur t.b.v. geluidberekeningen:

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

4

333

10

5

8

6

2

220

1

0

8

4

1

81

2

1

2

2

gemiddelde weekdag incl.bus

Etmaal gemiddelden t.b.v. de berekening luchtkwaliteit:

MVT

VRV

% VRV

MV

% MV

ZV

% ZV

bus

% Bus

5888

291

4,9%

147

2,5%

67

1,1%

145

2,5%

Witteveen+Bos
ASD1168-1 notitie intensiteiten ten behoeve van lucht en geluidberekeningen 800 plaatsen definitief d.d. 15 september 2009

4

tabel 3.3. Toevoeging parkeergarage weekuurintensiteitein tbv geluidberekeningen in mvt

 

page5image3152

gemiddelde weekuurinten- siteit in mvt

ingaand daguur

page5image6184

34

uitgaand daguur

page5image9048

33

page5image10296

   

ingaand avonduur

27

uitgaand avonduur

29

   

ingaand nachtuur

6

uitgaand nachtuur

13

tabel 3.4. Toevoeging parkeergarage etmaalintensiteiten tbv luchtkwaliteitsberekeningen in mvt

In de tabellen 3.5 en 3.6 zijn de intensiteiten van de autonome siuatie 2018 met daarop opgeteld de intensiteiten van de parkeergarage weergegeven.

tabel 3.5. Autonome situatie Frederik Hendrikplantsoen 2018 + parkeergarage voor geluidbere- keningen in mvt

MO = Motoren
LV = Lichte voertuigen
MV = Middelzware voertuigen ZV= Zware voertuigen

tabel 3.6. Autonome situatie Frederik Hendrikplantsoen 2018 + parkeergarage voor luchtkwaliteits berekeningen in mvt

 

page5image30512

gemiddelde etmaalintensiteit

ingaand

561

uitgaand

page5image36104

605

page5image37352

beide richtingen

1.166

weekgemiddelde

weekgemiddelde

weekgemiddelde

Gemiddeld daguur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld avonduur t.b.v. geluidberekeningen:

Gemiddeld nachtuur t.b.v. geluidberekeningen:

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

MO

LV

MV

ZV

bus

tram

4

400

10

5

8

6

2

276

1

0

8

4

1

100

2

1

2

2

gemiddelde weekdag incl.bus

Etmaal gemiddelden t.b.v. de berekening luchtkwaliteit:

MVT

VRV

% VRV

MV

% MV

ZV

% ZV

bus

% Bus

7054

291

4,1%

147

2,1%

67

0,9%

145

2,1%

MVT = Motorvoertuigen
VRV = Vrachtverkeer (optelling van middelzwaar, zwaar vrachtverkeer en bus) MV= Middelzwaar vrachtverkeer
ZV= Zwaar vrachtverkeer

Witteveen+Bos
ASD1168-1 notitie intensiteiten ten behoeve van lucht en geluidberekeningen 800 plaatsen definitief d.d. 15 september 2009