VVD wil tarieven met 75% verhogen!

16-01-2014 00:00

VVD wil parkeertarieven met 75% verhogen!

Gisteren liet de VVD in de Raadscommissie van de Gemeenteraad weten dat zij gaat instemmen met een verhoging van de parkeertarieven van 75% (jaarlijks 25% gedurende 3 jaar) in stadsdeel West. Als reden werd aangevoerd dat daarmee de Singelgrachtgarage kon worden gebouwd. Dit is onbegrijpelijk en zelfs schandalig als we weten dat in de vorige VVL vergadering de VVD woordvoerder in de gemeenteraad, de heer Toonk, nog liet weten dat er eerst een opiniepeiling uitgevoerd moest worden en dat de VVD niet kan instemmen met deze verhoging en zwaarwegende amendementen tegen deze exorbitante verhoging zou indienen.

 

De door hem aangevoerde redenen waren duidelijk. Laat ik er ook een paar noemen. De bewoners waren met de VVD in Centrum en in West fel tegen de Singelgrachtgarage. Sterker, de 75% verhoging wil het Dagelijks Bestuur in West invoeren in Oud-West en Westerpark. In datzelfde Westerpark sprak in 2009 een meerderheid zich in een Referendum uit tegen de Singelgrachtgarage. En wordt dus nu afgestraft met een 75% lastenverzwaring! De garage is te duur; de buurt knapt er niet van op; de bewoners vrezen bouwrisico’s; wonen 5 jaar in een bouwput; en er komt geen enkele parkeerplek bij; in tegendeel, er worden 400 plaatsen op straat opgeheven!

 

En nu gaat de VVD instemmen met deze exorbitante tariefsverhoging terwijl er geen parkeerplek bij komt? Hiermee weten we dus exact wat de euro van Eric van de Burg waard is. Helemaal niets. Wij roepen de fractie van de VVD dan ook om zich te bezinnen. Het kan niet waar zijn dat wij jarenlang hand in hand met de stadsdeelfracties van de VVD hebben gestreden om deze onzinnige plannen tegen te houden. Het kan niet waar zijn dat u instemt met deze lastenverhoging terwijl er precies nul parkeerplekken bij komen; in tegendeel: er verdwijnen 400 plaatsen op straat! Het kan niet waar zijn dat de VVD zò tegen uw eigen principes en beloftes in handelt!