Waar staat de PvdA?

28-01-2014 14:27

Email aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West (de voorzitter en de portefeuillehouder financien; beiden PvdA'ers.

Geachte PvdA'ers,

Uw lijsttrekker Pieter Hilhorst heeft zeer moedig gepleit dat het Parkeerfonds aangewend moet worden voor belangrijkere zaken dan weer een peperdure garage. De heer de Groot verzekerde mij dat zijn fractie dat ook wil.

Wij hebben daarom  inmiddels onze achterban geadviseerd om op de PvdA te stemmen om zodoende mee te werken dat er een goede en noodzakelijke verkiezingswinst wordt geboekt om het standpunt van Pieter te realiseren.

Maar dan is het wel noodzakelijk dat jullie verkiezingsprogramma dit ook overduidelijk vermeldt in plaats van de uiterst vage verklaring: "Er moeten wat de PvdA betreft zeer goede, zwaarwegende redenen of nieuwe feiten zijn om het voorlopig kredietbesluit van 2010 niet langer te handhaven”.

Die zwaarwegende redenen heeft Pieter toch overduidelijk genoemd? Werkeloosheid, woningbouw, zorg, geen lastenverzwaring (vergunning tarieven gaan met 75% omhoog??). M.a.w. een socialer beleid; dat is toch de kern van de PvdA?

Opdat zo veel mogelijk mensen weten waar jullie voor staan en dan op de PvdA gaan stemmen, moet jullie verkiezingsprogramma duidelijkere taal spreken!

Gaat dat ook gebeuren?