Zorgen over bouwrisico's

22-01-2014 00:00

Wij maken ons zorgen over bouwrisico's - mocht deze garage doorgaan.

Daarom hebben wij ook bedongen dat een onafhankelijk bedrijf wordt ingehuurd om controle uit te oefenen op het ontwerp & uitvoering door de aannemer. Zo’n bedrijf is Deltares. Dr. ir. Mandy Korff van dat bedrijf deed veel onderzoek bij de N/Z lijn en heeft daar ook voor ons uiterst belangrijke informatie verzameld.

Deltares is inmiddels, op ons aandringen, door de gemeente ingehuurd om hun expertise ook hier in te brengen. Mandy Korff gaf een presentatie voor buurtbewoners. Het verslag leest u hier