Artikel archief

Ventilatie

28-08-2009 00:00
28 augustus 2009 Mogelijkheden met betrekking tot de lucht toevoer- en afvoervoorzieningen van parkeergarages 1.1 Aanleiding Gemeente Amsterdam is bezig met de ontwikkeling van een tweetal parkeergarages in het cen- trum van de stad. Omdat de ruimte...

Verkeerskundige aspecten; 2nd opinion

03-08-2009 00:00
Het plangebied van deze parkeergarage bevindt zich in de Singelgracht, tussen de Tweede Hugo de Grootstraat en het Marnixplein, zie Figuur 1. De gewenste capaciteit van de Marnixgarage is in totaal 800 parkeerplaatsen. Aanleiding Het onderzoek naar de...

Verkeerskundige aspecten

27-03-2009 00:00
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum wil in deze bestuursperiode een onherroepelijke start maken met de ontwikkeling van vier parkeergarages: drie in de Singelgrachtzone, in samenwerking met de omringende stadsdelen en één voor eigen rekening onder de Geldersekade. In...

Bouwkundig onderzoek

14-11-2008 00:00
Waardoor kunnen funderingsproblemen ontstaan? Problemen met een fundering kunnen door velerlei redenen ontstaan. Zo kan het zijn dat in de loop van de tijd het pand dusdanig is verbouwd, dat door uitbreiding het gewicht groter is geworden dan het draagkrachtig vermogen van de fundering....

Milieukundig onderzoek

14-11-2008 00:00
De gemeente Amsterdam is voornemens om meer parkeergelegenheid te creëren in de binnenstad. Hiervoor wordt een haalbaarheidsstudie gedaan voor het aanleggen van een parkeergarage onder de Singelgracht te Amsterdam. Ten behoeve van deze haalbaarheidsstudie is vooronderzoek uitgevoerd naar...

Onderdelen 61 - 65 van 65

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7